2015 VWG Midden-Kennemerland
De Winterkoning
De     Winterkoning      is     het     verenigingsblad     van     de     vogelwerkgroep     Midden Kennemerland.   Het   verschijnt   viermaal   per   jaar:   begin   april,   juli,   oktober   en   januari. De   kopiesluitingsdatum   ligt   steeds   anderhalve   maand   voor   de   verschijningsdatum. Voor   het   digitaal   versturen   van   illustraties   moet   de   illustratie   JPEG   of   TIFF   zijn   en het   bestand   mag   niet   groter   zijn   dan   0,5   MByte.   Kopij   kan   gezonden   worden   naar de redactie .
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland