2015 VWG Midden-Kennemerland
Werkgroepen
Werkgroep jongeren De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland laat zien dat naar vogels kijken niet alleen leuk is voor veertigplussers, maar ook voor jongeren lees meer Bosuilen Arend de Jong over 30 jaar bosuilen onderzoek (Strix Aluco) lees meer Broedvogelinventarisatie De Broedvogelatlas van Noord-Holland, de stand van zaken en een OPROEP lees meer IJsvogelwerkgroep Midden-Kennemerland Medio april 2009 is de IJsvogelwerkgroep opgericht met als doel de IJsvogel te beschermen en de leefomgeving te verbeteren in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. lees meer Kerkuilen Onderdeel van onze vereniging is de Kerkuilenwerkgroep lees meer Roofvogels Een van de activiteiten van de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland is het inventariseren van broedende roofvogels in het duingebied. lees meer Ruimtelijke ordening Dat de natuur in Nederland op vele manieren en telkens maar weer bedreigd wordt lees meer Steenuilen De werkgroep steenuilen werkt op gelijke basis als de kerkuilenwerkgroep lees meer
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland