2015 VWG Midden-Kennemerland
Als je van vogels kijken houdt Als je graag buiten en in de natuur bent Als je dit samen met andere kinderen wilt Kom dan bij onze Jeugdvogelclub!
De   Vogelwerkgroep   Midden-Kennemerland   laat   zien   dat   naar   vogels   kijken   niet alleen   leuk   is   voor   veertigplussers   maar   ook   voor      jongeren.   Daarom   hebben   zij een   Jeugdvogelclub   opgericht.   Deze   organiseert   elke   maand   een   excursie   of een   doe-activiteit   voor   jongeren   tussen   de   10   en   18   jaar   onder   begeleiding   van (minimaal)          twee     excursieleiders.     Welke     excursie     of     activiteit     wordt georganiseerd   hangt   af   van   het   jaargetijde   en   van   de   soorten   vogels   die   er   op dat  moment te zien zijn. 
De    meeste    excursies    zijn    op    elke    tweede    zondag    van    de    maand.    Met uitzondering   van   de   Bosuilenexcursie   en   de   Nachtegalenexcursie,   die   zijn   op een vrijdagavond. Tenzij   anders   wordt   aangegeven   beginnen   de   excursies   of   activiteiten   om   09.30 uur.   We   verzamelen   achter   het   NS   station   Castricum,   waar   de   excursie   rond een   uur   of   twaalf   ook   weer   eindigt.   Bij   de   meeste   excursies   gaan   we   op   de   fiets. Met   een   enkele   excursie   gaan   we   met   de   auto. Alle   excursies   en   activiteiten   zijn gratis.    In    de    zomervakantie    zijn    er    geen    excursies    of    activiteiten.    Na    de zomervakantie   beginnen   we   weer.   We   hopen   dan   natuurlijk   dat   jij   er   ook   (weer) bij bent. Voor het actuele  programma-overzicht  kijk je bij de “Agenda” . Ben   je   tussen   de   10   en   18   jaar   en   wil   je   ook   mee   met   een   excursie   of   wil   je meer    informatie    ontvangen,    stuur    dan    een    mailtje    naar    de    coördinator      jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl ., Cees Baart.
Als   je   lid   wilt   worden   van   de   Jeugdvogelclub   stuur   dan   een   mailtje   naar   de ledenadministratie    femiedejager@vwgmidden-kennemerland.nl    .   Vergeet   niet   je leeftijd   te   vermelden.   Tot   je   21ste   ben   je   lid   voor   maar      €      5,00      per      jaar. Daarvoor   krijg   je   vier   keer   per   jaar   het   verenigingsblad   De   Winterkoning   en   kun je mee met de excursies. De     vogelwerkgroep     organiseert     geen     activiteiten     voor     basisscholen     op structurele     basis.     Wel     hebben     zich     leden     beschikbaar     gesteld     voor ondersteuning    van    activiteiten    met    en    voor    basisscholen    op    ad    hoc    basis. Basisscholen   die   hierin   zijn   geïnteresseerd   kunnen   contact   opnemen   met   de vogelwerkgroep      door      een      e-mail      te      sturen      naar      de      coördinator jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl       Er   wordt   dan   contact   met   u opgenomen.
Foto: Cees Baart Op zoek naar steltlopers op de ondergelopen bollenlandjes in de omgeving van Petten (september 2016). Deze watervogels en steltlopers trekken in deze periode door en verblijven tijdelijk in de plasjes om uit te rusten en te eten. Ze maken zich zo klaar voor de lange tocht naar het zuiden.  
Foto: Jos Vroege Hier zie je een foto van de excursie in november 2016 naar de vinkenbaan, het ringstation in de duinen bij Castricum. De ringers Leo Heemskerk en Henk Levering vertellen over een pas gevangen Goudvink.
Foto: Cees Baart In de wintermaanden organiseren we binnen-doe-activiteiten. Zo hebben we in december 2016 nestkasten getimmerd in de schuur van Jan Baart in Egmond- binnen.
Foto: Cees Baart Deze foto is in de Hoep gemaakt. Hier hebben we vogels getekend en geschilderd onder het motto “Als je tekent, zie je meer”. Een hele leuke activiteit.
22
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland