2015 VWG Midden-Kennemerland
Werkgebied VWG Midden-Kennemerland
De   westgrens   is   het   makkelijkst:   de   zee.   De   zuidgrens   loopt   van   Wijk   aan   Zee langs   het   Noordzeekanaal   en   loopt   voorbij   Beverwijk   langs   de   A9   naar   Uitgeest. De    oostgrens    is    het    Uitgeestermeer    t/m   Akersloot    De    noordgrens    loopt    van Akersloot    via    Limmen    naar    Egmond    aan    Zee    (ten    zuiden    van    de    Zeeweg). Voor     een     nadere     detaillering     van     het     gebied     kunt     u     op     VWG     Midden Kennemerland site van waarneming.nl  kijken.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland