2015 VWG Midden-Kennemerland
Vogelringstation Castricum
Introductie:   Vogelringstation   VRS   Castricum    is   een   van   de   zgn.   "Vinkenbanen".   Het   ligt   niet ver   van   de   zee,   in   de   duinen   van   Noord-Holland.   De   terreinbeheerder   is   het waterleidingbedrijf NV PWN . Wij zijn sinds 1960 aktief met het ringen van vogels.
De   Vinkenbaan   heeft   4   slag-   of   klapnetten.   Hiermee   worden   overdag   trekkende vogels   zoals   piepers,   leeuwerikken,   vinken,   maar   ook   vele   steltlopers   gevangen. Verder    hebben    we    een    permanente    mistnetopstelling.    In    totaal    gebruiken    wij ongeveer   300   meter   mistnet.   Hiermee   worden   veel   's   nacht   trekkende   vogels gevangen (zangertjes). De mistnetten staan in verschillende habitats: · open rietland met wat struweel · in de rand van een bos (hier staan zgn. hijsnetten) · droog duinstruweel met abelen Onze groep bestaat uit 12 ringvergunninghouders, allen vrijwilligers. Wij vangen het hele jaar door. Ons adres is: Bergstraat 39, 1931 EN Egmond aan zee Of neem contact op met : Arnold Wijker
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland