2015 VWG Midden-Kennemerland
Vogelkijkpunten
Hoefijzermeer (NHD ter hoogte van Castricum)  Het Hoefijzermeer is een van de bekendste vogelkijkpunten in ons werkgebied gelegen in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD). lees meer..... Infiltratiegebied Castricum (NHD ter hoogte van Castricum)  Het infiltratiegebied Castricum is eenn waterwingebied met veel open infiltratie- kanalen, omgeven door riet in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD). lees meer..... Stille strand (NHD ter hoogte van Castricum)  Het stille strand in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) is niet bereikbaar met de auto en een goede plaats om zeevogels te kijken. lees meer..... Wei van Brasser (NHD ter hoogte van Bakkum-Noord)  De wei van Brasser is een natte Duinvallei / duinmeer in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) ter hoogte van Bakkum-Noord. lees meer..... Doornvlak (NHD ter hoogte van Bakkum-Noord)  Het Doornvlak in het Noord-Hollands duinreservaat (NHD) is een aantal jaren geleden compleet ontbost door de beheerder, het PWN. lees meer..... Karpervijver (Bakkum-Noord)  Een zeer goed bereikbare enn vanaf de zuidkant (ook kijkscherm) goed te bekijken, door bos ingesloten duinmeer. lees meer..... Grote Ven (Castricummer polder)  Het Grote Ven zijn twee plassen in de Castricummer polder. lees meer..... Noordermaatweg (Heemskerk)  Aan de Noordermaatweg in Heemskerk ligt een drassig weiland tegen het landgoed Marquette aan.. lees meer..... Hempolder (Akersloot)  Een prachtig gebied voor weidevogels: Kieviet, Grutto, Scholekster, Tureluur en Kemphaan. lees meer.....
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland