2015 VWG Midden-Kennemerland
Vinkenbaanboek Vogelringstation Castricum
Vinkenbaan   Castricum   ligt   in   het   Noord-Hollands   Duinreservaat   op   drie   kilometer ten   westen   van   Castricum.   Van   1960   tot   eind   2006   zijn   hier   ruim   350.000   vogels gevangen,    verdeeld    over    ruim    tweehonderd    soorten.    Dit    boek    presenteert    de resultaten:    zo    worden    per    soort    aantalsveranderingen,    fenologie,    verschillen tussen     leeftijdsgroepen     en     geslachten     en     activiteitspatroon     besproken     en weergegeven   in   grafieken.   Er   komen   veel   aspecten   aan   bod   die   in   het   veld   niet opvallen,   zoals   de   fenologie   van   's   nachts   trekkende   zangvogels,   kwartels   en rallen.    De    terugmeldingen,    die    op    kaarten    zijn    weergegeven,    onthullen    de trekroutes.   Nieuw   voor   Nederland   is   dat   veranderingen   in   de   doortrektijd   door   de jaren heen zijn berekend.
IBAN: NL03 INGB 0004 3806 80 BIC: INGBNL2A ten name van: Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland Stuartstraat 105 1815 NL Alkmaar Guido Keijl, Brederodestraat 16a 1901 HW Bakkum 0251 - 679 071
Het boek is NU MET KORTING te bestellen door €12,50 plus 3,80 (porto) over te maken,   bankgegevens:
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland