2015 VWG Midden-Kennemerland
Steenuilen
Verslag 2016 De werkgroep Steenuilen werkt op gelijke basis als de Kerkuilenwerkgroep. Doelstelling : het stimuleren van de terugkeer van de Steenuil. Taken en samenstelling van de werkgroep: zie bij de Kerkuilenwerkgroep. Aantal nestkasten 17 We hebben in ons werkgebied in 2015 geen steenuilen aangetroffen. In een steenuilenkast in Bakkum lagen 4 dode merels. Hoogstwaarschijnlijk werd de kast als voorraadplek door Marters gebruikt. Werkgebied   :   is   gelijk   aan   dat   van   de   Vogelwerkgroep.   De   werkgroep   is   tevens actief   ten   noorden   van   het   gebied   van   de   Vogelwerkgroep,   en   wel   tot   en   met Camperduin.    Daar    hangen    73    kasten;    in    heel    Noord    Holland    hangen    500 Steenuilennestkasten. . Samenstelling werkgroep : zie Kerkuilenwerkgroep
Bijna geringde Steenuil: (foto Ronald van Harxen / Pascal Stroeken) Twee steenuilen. Ets door Julie de Graag
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland