2015 VWG Midden-Kennemerland
Resultaten:
In   2011   zijn   er   op   de   vinkenbaan   in   totaal   12.141   vogels   geringd   verdeeld   over 134     (onder)soorten.     Opvallend     goede     jaartotalen     voor     Zwartkop     (2.996), Roodborst   (1.024),   Roodborsttapuit   (66),   Kwartel   (78),   Draaihals   (7)   en   Bonte strandloper (149).
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland