2015 VWG Midden-Kennemerland
Klachten over of in het duingebied melden aan de PWN
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over het Noord-Hollands Duingebied, beheerd door de PWN (of anderen), meld dit dan aan onderstaande adressen. Denk bijvoorbeeld aan overlast van mountainbikers of ‘Drones’ , op afstand bestuurbare helicoptertjes, die niet toegestaan zijn in dit Natura 2000 gebied. Telefoonnummer 0800 - 023 23 55 Website PWN: https://mijn.pwn.nl/Mijnpwn/account/contactus (klik hierop met de muis) Meldpunt Natuurverstoring Al eerder berichtten we jullie over het ‘Meldpunt Wildlife Crime’. Dat is nu omgevormd tot een breder meldpunt voor geconstateerde misstanden in het buitengebied (overtredingen van de natuurwetgeving, stroperij e.d.)   Wij hebben begrepen dat het van groot belang is dat mensen daadwerkelijk een melding doen, ook als dit niet direct leidt tot het aanhouden/bestraffen van de overtreder. De overheid gaat er namelijk van uit dat als er geen meldingen zijn, er ook geen reden is om de handhaving aan te scherpen. En dat is wel degelijk nodig! Kortom: laat mensen vooral meldingen doen via: http://natuurverstoring.nl
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland