2015 VWG Midden-Kennemerland
Monitoring broedsels Spreeuw in 2014 Zie ook volgend spreeuwenverslag (spreeuwen.pdf)
Deze prachtige vogels doen het namelijk niet goed en volgend jaar wil Vogelbescherming   samen   met   Sovon   kijken   waar   dit   aan   ligt   en   wat   eraan   gedaan kan worden. Uit     vooronderzoek     van     Sovon     en     het     Vogeltrekstation     blijkt     wel     dat     het broedsucces   een   belangrijke   rol   lijkt   te   spelen   in   de   populatiedynamiek   van   de Spreeuw. En daar weten we nog onvoldoende van. We zijn daarom van plan om een 100-tal Spreeuwenkasten uit te rusten met een (analoge) camera, om zodoende deze broedgevallen te volgen en vast te leggen. Meer informatie over het hoe en wat van deze camerakasten is te vinden op de website: https://www.sovon.nl/nl/content/wie-volgt-de-spreeuw Er   worden   nog   vrijwilligers   gezocht   die   daarmee   willen   helpen   en   een   broedsel willen   volgen.   De   vraag   aan   jullie   is   dus   of   je   mensen   kent   in   je   netwerk   die   dit zouden willen en kunnen doen? Meer informatie kan gevraagd worden bij Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland, telefoon 030 6937759. Email: gert.ottens@vogelbescherming.nl 
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland