2015 VWG Midden-Kennemerland
Nieuws Algemeen
Monitoring broedsels Spreeuw in 2014 Het jaar 2014 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland, uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw. lees verder.....
Bericht van Sovon 17 december 2014 Record aantallen IJsvogels lees verder.....
Uitslag rechtzaak tegen Tata inz doden meeuwen 11-04-2016 lees verder….
Verslag en presentatie Informatiebijeenkomst PWN d.d. 20-09-2017
Eind   september   2017   vond   er   op   uitnodiging   van   PWN   een   bijeenkomst   plaats   over   op   handen   zijnde   ingrepen en   werkzaamheden   in   het   duingebied   gerelateerd   aan   de   PAS   regeling.   Op   ons   verzoek   is   het   gespreksverslag en   het   slide   pakket   beschikbaar   gemaakt   voor   brede   distributie   zodat   zoveel   mogelijk   mensen   kunnen   nagaan wat   er   gebeuren   gaat   en   waar   dan   precies   in   het   duin.   Wij   raden   u   aan   het   vanuit   eigen   perspectief   te   bekijken zodat   verrassingen   zoveel   mogelijk   worden   voorkomen   en   eventuele   actie   kan   worden   ondernomen   om   zaken samen   met   PWN   in   goede   banen   te   leiden.   PWN   heeft   toegezegd   groepen   binnen   de   Vogelwerkgroep   zoals   de vinkers   en   roofvogelwerkgroep   ook   nog   rechtstreeks   te   zullen   benaderen.   Wij   attenderen   u   ook   nog   op   de   PWN PAS   presentatie   na   de   pauze   van   de Algemene   Leden   Vergadering   van   de   Vogelwerkgroep   op   8   november   in   de Kern.   Eventuele   vragen   naar   Hans   Stapersma   of   liever   direct   naar   de   PWN   PAS   project   manager   Niels   Hogeweg ( niels.hogeweg@pwn.nl ).
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland