2015 VWG Midden-Kennemerland
Lezingen en Excursies
De   commissie   ‘Lezingen   en   Excursies’   organiseert   zo’n   15   keer   per   jaar   een   excursie,   onder   begeleiding   van   een ervaren   ‘vogelaar’.   De   Agenda    van   ‘Lezingen   en   Excursies’   omvat   een   scala   aan   interessante   vogel-gebieden, zowel   in   ‘eigen   omgeving’   als   elders   in   Nederland.   We   bieden   een   variatie   aan   ‘ochtend-’,   ‘dag-’   en   ‘avond- excursies’,   verspreid   over   het   hele   jaar.   Een   groot   deel   van   de   excursies   vindt   plaats   op   een   zaterdag   of   zondag. Doorgaans   verzamelen   we   bij   de   parkeerplaats   aan   de   achterkant   van   Station   Castricum   (ter   hoogte   van   het   Huis van   Hilde),   en   vertrekken   daarvandaan   per   auto.   Deelnemers   die   hun   auto   beschikbaar   stellen   ontvangen daarvoor   een   vaste   kilometervergoeding   (nu   €   0,20   per   km)   van   hun   inzittenden.   Tot   dusver   bleken   er   steeds voldoende auto’s beschikbaar; normaliter is aanmelding vooraf niet nodig. Ook    worden    er,    incidenteel,    ‘ad    hoc’    excursies    georganiseerd.    Dit    zijn    excursies    die    pas    definitief    worden aangekondigd   als   we   verwachten   dat   de   omstandigheden   (het   weer,   aanwezigheid   van   een   ‘doelsoort’)   gunstig genoeg   zijn.   Zulke   ‘ad-hoc’   excursies   worden   slechts   één   of   twee   dagen   vooraf   aangekondigd   via   onze   VWG emailkring   ( voor   aanmeld-instructies,   gebruik   deze   link ).   Daarnaast   pogen   we   ieder   jaar   zowel   een   buitenlandse week-excursie als een weekend-excursie (meestal in Nederland) te organiseren. Onze   excursies   zijn   primair   bedoeld   voor   VWG-leden.   Maar   natuurlijk   zijn   niet-leden   die   eens   een   (dag-)excursie willen     meemaken     van     harte     welkom.     Neem     daartoe     a.u.b.     even     contact     met     ons     op     (via     email: excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl ). In   de   winterperiode   worden   er   ook   (zo’n   4)   lezingen   georganiseerd,   met   prachtige   lichtbeelden.   De   sprekers   zijn meestal   ‘van   buiten’,   en   zijn   uitgenodigd   op   basis   van   hun   uitstekende   reputatie.   De   onderwerpen   zijn   erg wisselend   van   aard,   maar   natuurlijk   steeds   vogel-gerelateerd   en   altijd   erg   boeiend.   We   streven   ernaar   ieder   jaar één lezing te houden met een ‘wetenschappelijk/onderzoeks-’ karakter. Alle   lezingen   vinden   plaats   in   de   lezingzaal   van   bezoekerscentrum   ‘de   Hoep’   (Johannisweg,   1901   NX   Castricum). Twee   van   de   lezingen   vinden   plaats   op   een   zaterdagmiddag,   twee   op   een   door-de-weekse   avond.   De   lezingen zijn   voor   ieder   toegankelijk,   leden   en   niet-leden.   Voor   VWG-leden   is   de   toegang   gratis,   van   niet   VWG-leden   wordt een   entree   van   €   3,-   gevraagd.   In   verband   met   de   brandveiligheid   mogen   er   maximaal   114   bezoekers   in   de lezingzaal van ‘de Hoep’. Dus ‘vol is vol’, en we hebben geen systeem voor reserveringen. Het   programma   voor   Lezingen   en   Excursies   staat   steeds   in   de   Winterkoning   en   op   de     Agenda    van   ‘Lezingen   en Excursies’.   Maar   u   wordt   geadviseerd   ook   de   berichten   van   de   VWG-emailkring   in   de   gaten   te   houden,   voor   ‘ad hoc’ excursies of onverwachte wijzigingen. Voor   jongeren   heeft   de   VWG   een   aparte   werkgroep,   zie   Jongerenexcursies ;   het   programma   van   de   excursies voor jongeren kunt u op deze plaats vinden.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland