2015 VWG Midden-Kennemerland
Kerkuilen
Het   werkgebied   :   gelijk   aan   dat   van   de   Vogelwerkgroep   (in   de   provin- ciale   indeling   is   dit   regio   9);   de   werkgroep   is   ook   actief   ten   noorden   van dit   gebied   en   wel   tot   en   met   Camperduin,   Koedijk,   Warmenhuizen   en Oudkarspel   (in   de   provinciale   indeling   is   dit   regio   8).   De   werkgroep   is   in 1993   opgericht;   zij   onderhoudt   nauwe   contacten   met   het   Landschap Noord-Holland en de Stichting Kerkuilen Nederland. Doelstelling van de werkgroep: het   beschermen   van   de   Kerkuil   door   het   ophangen   en   controleren   van nestkasten    en    het    registreren    van    gegevens    en    het    geven    voor voorlichting. Samenstelling werkgroep: Henk Eenhoorn, coördinator 0251-654971 h.eenhoorn@gmail.com Lauri Karels 072-5051467 Giel van der Pluijm 072-5813651 Piet Zomerdijk 0251-653636 Jorg Schagen 06-53873990 Mocht   u   een   mooie   plek   weten   voor   een   nestkast   (hoog,   droog,   inpandig en   donker)   neem   dan   contact   op   met   de   werkgroep,   zij   plaatsen   graag een   nieuwe   kast   !   Als   je   het   ringen   eens   mee   wilt   maken   (meestal   ‘s avonds   van   19:30   tot   20:15   uur),   stuur   dan   een   mailtje   en   je   krijgt   een uitnodiging. Heb je op- of aanmerkingen laat het ons dan weten!
In Uitgeest mislukte het eerste broedsel -zie ook Nieuwsbrief Kerkuilen 2017- maar het tweede broedsel -zie foto- leverde 8 gezonde jongen op
Onze werkgroep heeft 1 kast in 1 kerk hangen: de Ned.Herv.Kerk in Castricum:
Daarin wordt alleen gebroed door Turkse Tortels……!
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland