2015 VWG Midden-Kennemerland
Karpervijver (Bakkum Noord)
Een    zeer    goed    bereikbare    en    vanaf    de    zuidkant    (ook:    kijkscherm)    goed    te bekijken,   door   bos   ingesloten   duinmeer   met   altijd   veel   eendensoorten:   Slobeend, Tafeleend,   Wilde   Eend,   Kuifeend,   en   daarnaast   Fuut   en   soms   Dodaars.   In   de winter   vaak   Wintertaling   en   Zaagbekken.   In   2002   en   2003   heeft   er   een   paartje IJsvogels    jongen    grootgebracht.    De    laatste    jaren    ook    zeldzaamheden    zoals Roerdomp   en   Kleine   Zilverreiger   (winter   2002/3).   In   voorjaar   en   zomer   ook   veel bosvogelsoorten    met    daaronder    tot    een    aantal    jaren    geleden    onregelmatig Wielewaal; deze is de laatste jaren helaas niet meer waargenomen.
IJsvogel (foto Jan Castricum)
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland