2015 VWG Midden-Kennemerland
Infiltratiegebied Castricum (NHD ter hoogte van Castricum)
Infiltratiegebied Castricum. Een prachtig open, waterrijk gebied met riet en open duin met veel Duindoorn. Het hele jaar door een heel goed vogelgebied met ook kans op zeldzaamheden door ligging op trekroute. Winter: Wilde Zwaan, Waterral, Roerdomp. Zomer: Bosrietzanger, Blauwborst, Boomvalk, Roodborsttapuit, Nachtegaal. Hele jaar door: IJsvogel, Havik, Buizerd, Watersnip, Groene specht. Zeldzaamheden: Roodmus, Grote Tafeleend, Klapekster, Grauwe Klauwier, Zeearend.
Rietzanger met koekoeksjong (foto Jan Castricum)
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland