2015 VWG Midden-Kennemerland
Hempolder (Akersloot)
Vogels kijken vanaf de vrij toegankelijke toegangsweg de polder in en vanuit de vogelobservatiehut.
Een   prachtig   gebied   voor   weidevogels:   Kieviet,   Grutto,   Scholekster,   Tureluur   en Kemphaan.   Ook   kun   je   hier   de   Kluut,   de   Bontbekplevier   en   de   Watersnip   tegen komen.   De   laatste   massaal   in   de   trektijd,evenals   de   Goudplevier   die   in   wolken boven   de   polder   zwenken.   Verder   Wilde   Eend,   Krakeend,   Slobeend,   Bergeend, Winter- en Zomertaling.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland