2015 VWG Midden-Kennemerland
Grote Ven (Castricummer polder)
De    twee    plassen    liggen    vlak    naast    en    aan    de    westkant    van    de    N203,    de provinciale   weg   tussen   Uitgeest   en   Limmen.   Er   zijn   vrijwel   altijd   veel   vogels   te zien.   Voornamelijk   eenden,   steltlopers,   plevieren   en   ganzen.   In   de   zomer   is   het gebied    aan    de    randen    begroeid    met    riet.    Het    terrein    is    eigendom    van    de Castricumse stichting "De Hooge Weide".
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland