2015 VWG Midden-Kennemerland
Excursie 19 december 2015, Pier IJmuiden. Meeuw op rooftocht naar Aalscholver (klik op eerste foto)
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland