2015 VWG Midden-Kennemerland
Doelstellingen  De vereniging draagt de naam VOGELWERKGROEP MIDDEN-KENNEMERLAND en is gevestigd te Castricum.   DOEL:  De vereniging stelt zich tot doel:  	het bestuderen van vogels; 	het verrichten van onderzoeken op dit gebied; 	het beschermen van de natuur; 	het bevorderen van de kennis der natuur;  MIDDELEN.   	1.	het bevorderen van vogelstudie bij leden; 	2.	het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen in verband met het doel  der vereniging; 	3.	het verzorgen van lezingen en excursies; 	4.	het bestuderen van vogels in de vrije natuur; 	5.	het publiceren van studieresultaten en -ervaringen; 	6.	het daadwerkelijk beschermen van de natuur, in het bijzonder van de vogels; 	7.	kontakten te onderhouden met beheersinstituten, stichtingen en verenigingen in het binnen- en buitenland, die in dezelfde geest als de vereniging werken; 	8.	het beheren en onderhouden van een ringstation ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; 	9.	invloed uit te oefenen daar waar dit gewenst voorkomt in zaken die verband houden met het doel der vereniging; 	10.	alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel der vereniging dienstig kunnen zijn.  Bij de werkgroepen (over de VWG) kunt u verder lezen hoe een en ander wordt gerealiseerd.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland