2015 VWG Midden-Kennemerland
Mail distributielijst / discussiegroep
De    vogelwerkgroep    Midden-Kennemerland    maakt    gebruikt    van    een    e-mail discussielijst     voor     het     verspreiden     van     informatie     onder     haar     leden     en belangstellenden. Het   is   voor   iedereen   mogelijk   om   zich   te   abonneren   op   deze   discussielijst.   Kijk hiervoor    op    de    VWG    Midden-Kennemerland    Google    discussielijst    pagina. Mensen    die    geen    Google-acount    hebben    of    willen    aanmaken    kunnen    de webmaster  vragen hen toe te voegen. Het   is   een   gesloten   discussie   groep.   Dit   betekent   dat   alleen   leden   van   de   groep e-mails   kunnen   sturen   naar   de   groep.   Leden   met   een   google-account   kunnen tevens de archieven bekijken. Mensen    die    zich    met    verkeerde    bedoelingen    op    de    lijst    abonneren    zullen verwijderd worden. Het   e-mail   adres   van   de   discussielijst   zelf   is   info<at>vwgmidden-kennemerland.nl (vervang de <at> door @ , dit is gedaan om spam te voorkomen). Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan de webmaster.
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland