2015 VWG Midden-Kennemerland
Contactgegevens VWG Midden-kennemerland
Voorzitter Hans Stapersma 06-22684313 Secretaris A. Dekker secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl 0251-655817 Correspondentieadres Const. Huygensstraat 4, 1901 JA Bakkum Penningmeester Renie van der Werf Penningmeester@vwgmidden-kennemerland.nl 072-5337078 Penningmeester Vinkenbaan Kees Roselaar roselaar@xs4all.nl 072-5125423 Bestuursleden Hans Schekkerman 0251-881406 Piet Admiraal 0251-232603 Micha de Heus 06-49918837 Ledenadministratie Aanmelden lidmaatschap Femie de Jager-ten Berge femiedejager@vwgmidden-kennemerland.nl 0251-831286 De Contributie bedraagt € 21,00 per jaar. (€ 31,00 voor ‘dubbelleden’) Jeugdleden tot 21 jaar betalen € 5,00 per jaar Werkgroep Kerkuilen en Steenuilen Henk Eenhoorn 0251-654971 Werkgroep Bosuilen Arend de Jong 0251-655417 Werkgroep Roofvogels Henk Schoonenberg 0251-656825 Werkgroep Ruimtelijke Ordening Hans Stapersma 06-22684313 Werkgroep Jongeren Cees Baart jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl 072-5337870 Werkgroep IJsvogels Klaas Pelgrim ijsvogelwerkgroep@vwgmidden-kennemerland.nl 06-29098695 Commissie Lezingen en Excursies excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl Ronald Sunnotel 06-10403680 Marian van Leeuwen 0251-311092 Renie van der Werf 072-5337078 Vogelringstation Castricum (Vinkenbaan) Arnold Wijker vinkenbaan@vwgmidden-kennemerland.nl Redactie Winterkoning Cees op den Velde winterkoning@vwgmidden-kennemerland.nl 06-57565812 Voor vragen kunt u terecht bij: secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl 0251-655800 (Secretariaat) Webmaster Cees op den Velde webmaster@vwgmidden-kennemerland.nl 06-57565812
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland