2015 VWG Midden-Kennemerland
Bosuilen
Bosuilen 34 jaar geteld in Noord-Kennemerland (zie .pdf file)
Arend de Jong tel. 0251 655417 Foto’s Hannah Jansen
Hoe vergaat het de Bosuilen in de duinen tussen Wijk aan zee en de Hondsbossche Zeewering? (zie .pdf file)
Zie ook artikel over de bosuilen, interview met Arend de Jong (zie .pdf file)
Voedselaanbod Havik/Bosuil t/m 2014 ( zie excel file )
Heiloer bos, foto Laurus Vader
(opgericht 10 april 1958)
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland